Үйлчилгээ

DIDLINK GROUP нь мэргэжлийн хавхлага суурилуулах, зураг төсөл боловсруулах, турших, тендерийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Газрын тос, химийн болон далайн хавхлагуудын нэг цэгийн шийдлийг гаргах мэргэжлийн багтай
үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг хангах.

Төслийн баримт бичиг

Мэргэжлийн зураг зурах үйлдвэрлэл

Тендерийн зөвшөөрөл

Үйлдвэрийн өөрөө хяналт шалгалт + Гуравдагч этгээдийн хяналт шалгалт

Ажлын янз бүрийн нөхцлүүдийн хувьд хамгийн боломжийн хавхлагын тохиргоо.
Стандарт бус хавхлагуудыг өөрчилж болно.

EN10204-3.1B Туршилтын тайлан

Solidworks зураг

Үйл ажиллагааны гарын авлага

Хавхлагын суурилуулалтын ерөнхий зураг төсөл